HAAPASAARI
- Kartta
- Aikataulutiedot
- Osuuskauppa
- Haapasaaren osakaskunta
- Luontoretkeily

Kuvia Haapasaaresta
* Kuvia - Nykypäivä
* Kuvia - Vanhaa aikaa

HAAPASAARI-SEURA RY.
Esittely
Tiedotteet
Toimintaa
Puikkaripäivät
Johtokunta
Jäsenasiat
Haapasaarelaista perinnettä
Tuotteitamme
Palautetta
Haapasaaren koulu

Sivukartta
Linkit ja itäinen saaristomme

© Haapasaariseura

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

JOHDANTO

Kulunut toimintakausi oli seuran 38 ja jäsenmäärä 31.12.2009 oli 379

aikuista ja 35 lasta.

VARSINAINEN TOIMINTA

Vuosikokous pidettiin 21.3.2009

Yhteysalusliikenteen lisävuoroja saatiin kun saatiinkin kesäajalle Haapasaareen.
Saarelaiset ja Osuuskauppa olivat tyytyväisiä.

Matkailijat olivat mielissään päästessään päiväretkelle Haapasaareen.

Teklan merikytkimen rikkoutuminen aiheutti liikenteen pysähtymisen.
Korvaavan kaluston puute liikenteen hoitamiseen osoitti todellisen tarpeensa.
Teklan ollessa korjattavana, rikkoutui 7.10.2008 ja ajoi seuraavan kerran 17.2.2009, liikennettä ajoi Kummeli-alus muutaman kerran sekä suurimmalta osalta Pekka Rytkölä Ajo-hinaajallaan.

Tammikuussa kirjelmöimme yhdessä Osakaskunnan, Osuuskaupan ja Nuorisoseuran kanssa Merenkulkulaitoksen Yhteysalusliikenneyksikölle aiheena; Anomus Haapasaaren yhteysalusliikenteen lisääminen vuosittain kesäaikana tuurimoottorilla, jotta saataisiin lain edellyttämällä tavalla toimivat liikenneyhteydet saariston vakituiselle asutukselle.

Kaasuputkihankkeen vaikutukseen Itäisellä Suomenlahdella otimme kantaa lausunnolla yhdessä Kaunissaaren kyläkunta ry:n kanssa (NORD STREAM AG:N VENÄJÄ-SAKSA KAASUPUTKEN YVA RAPORTTI 01.03.2009) Suuri huolenaihe on, että pohjan muokkausten yhteydessä pohjalietteestä leviää PAH- yhdisteitä ravintoketjuun ja siitä syystä kalastus- ja luontomatkailu kärsivät. Rehevöityminen on myös huolen aiheena.

Vastasimme Metsähallitukselta tulleeseen lausuntapyyntöön Natura- alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskien. Lausunnossamme totesimme mm. että pakkolunastaminen ja yksityisten maa-alueiden liittäminen Kansallispuistoon tuntuu kohtuuttomalta ja epäoikeudenmukaiselta.

Vastasimme Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntapyyntöön Saaristoliikenteen palvelutasosta ja liikenteen kilpailuttamisesta. Kommentoimme mm. Yhteysalusliikenteen turvaamisesta, liikenteen maksuttomuudesta, liikenteen rahoituksesta ja pitkäkestoisista palvelusopimuksista sekä hankintojen kehittämisistä.

Lausunnossa pidämme myös työryhmän esittämää luokitusjärjestelmää hyvänä, erityisesti Haapasaaren reitille ehdotettua liikenteen I luokan palvelutasoluokkaa perusteltuna. Muina huomautuksina totesimme, Kotkan alueella kiireellinen hanke on Haapasaaren uuden yhteysalusliikennelaiturin rakentaminen.

Kotkan kaupungin Saaristotoimikunnalle on kirjelmöity ja esitetty yhteysaluslaiturin rakentamista Haapasaareen.

Kotkan kaupungin Saaristotoimikunta vieraili Haapasaaressa todeten vanhan kelirikkolaiturin huonokuntoisuuden ja kestämättömyyden raskaalle liikenteelle.

Esisuunnitelma laiturihankkeesta on tehty ja ensimmäinen palaveri pidetty kaupungintalolla Hannele Tolosen kutsumalla kokoonpanolla marraskuussa.

Osallistuimme Merenkulkulaitoksen yhteysalusyksikön järjestämään Kotka-Pyhtään saaristoliikennettä koskevaan keskustelutilaisuuteen. Timo Vähämaa kertoi reitin liikennemääristä ja valotti uusien yhteysalusten hankintatilannetta. Ensimmäisen aluksen sijoituskohteena tulisi olemaan Kotka-Pyhtää alue. Uusi liikennesopimus tehtäisiin uudelle yhteysalukselle 2012 alkavaksi.

Tilaisuudessa esitimme aikataulumuutokset Haapasaareen ajalle 1.6. – 31.8.2010 jolloin ajoja olisi jokaiselle viikonpäivälle.

Yhteiskokoukset Haapasaaren Nuorisoseuran kanssa pidettiin keväällä ja syksyllä.

Järjestettiin yhteiset perinteiset talkoot.

Juhannuskokko sytytettiin ja tanssit tanssittiin Puikkarikuurilla.

Juhannus Haapasaaressa 2007

Ulkosaarelaisten saarista lähdön 70-vuotis juhlan kesäinen kirkkoretki Haapasaareen kirkossa. Haapasaari-seura järjesti juhlaväelle lohisoppatarjoilun koulun pihalla.

Puikkaripäivät vietettiin auringon paisteessa, perinteisellä ohjelmalla. Kiirettä riitti talkooväellä kun Pitkäpaasi-seuralaisille järjestimme lohisoppatarjoilun ”puikkariperjantaina”.

Suuret kiitokset vieläkin talkooväelle!

Haapasaaren yhteisöiden ja vaikuttajien yhteistapaaminen pidettiin syyskuussa Haapasaaressa.

Haapasaaren koulun kunnostus jatkui keittiön ja kammarin täydellisellä remontoimisella, joka tehtiin ammattitaidolla ja kaupungin avustuksella. (Kävijöiltä on tullut kovasti kehuja ja kiitosta).

YHTEYDET ULOSPÄIN 

Osallistuimme Ulkosaariseurojen kanssa Sukututkimuspäiville Kotkan konserttitalolla, yhteisellä myyntipisteellämme. Kaikilla seuroilla oli omia tuotteitaan myytävänä.

Osallistuimme Saaristo-rannikko- ja vesistöalueiden seminaariin Taipalsaarella kesäkuussa.

Osallistuimme kutsuttuina Rannikkoalueen komentajan vaihtotilaisuuteen sekä Meripäivien aikana järjestettyyn kutsuvierastilaisuuteen.

Yhdessä Ulkosaariseurojen kanssa olimme järjestämässä saarista lähdön 70-vuotis juhlajumalanpalvelusta Kotkan kirkossa sekä muistojuhlaa Kotkan seurakuntakeskuksessa lokakuussa.

Osallistuimme Meripäiväkulkueeseen kantamalla Haapasaari lippuamme yhdessä Ulkosaari-seurojen kanssa.

Kymenlaakson museo luovutti Lauri Haapaniemen taulut Haapasaari- seuralle.

Pauli Immonen lahjoitti Wellamo- laivan pienoismallin Haapasaaren kirkkoon.

Olemme edustettuina Kotkan kaupungin saaristotoimikunnassa, Ulkosaarten yhteistyötoimikunnassa sekä kehittämisyhdistys Sepra ry:n teemaryhmässä.

MUUTA ASIAA 

Kotkan ja Pyhtään yhteysalusliikenteestä tehtiin liikenneselvitys, joka sisältää liikenteen nykytilan kuvauksen, liikennetarve-ennusteen 2020 ja alustyypin määrittelyn.

Tarveselvityksen teettäjänä oli Merenkulkulaitos ja tekijänä Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Liikenneselvityksen perusteella voidaan nykyistä paremmin arvioida tulevat liikennetarpeet ja näitä tarpeita vastaava alus.

Työntekijänä oli Turun yliopistolta Mia Hytti joka kävi haastattelemassa liikenteen eri osapuolia.

Marraskuussa Haapasaaren jäteastiat lukittiin kaupungin toimesta! Roska-Roope, joka on hoitanut jätekuljetukset, oli sanonut sopimuksen irti.

Tällä hetkellä on sopimukseton tila.

Asiasta on kirjelmöity ja keskusteltu. odotamme, että sopimus kuljetuksista tehdään hyvissä ajoin ennen kesän tuloa.

TIEDOTUS 

Vuoden aikana on ilmestynyt kolme tiedotetta, joissa on seuran asioiden lisäksi ollut Osakaskunnan, Osuuskaupan ja Nuorisoseuran tiedottamisia ja tapahtumia.

VIRKISTYSTOIMINTA 

Talvipuikkarit vietettiin maaliskuussa ruokailun ja ohjelmallisen illan merkeissä.

Puikkaripäivät pidettiin heinäkuussa kaksipäiväisinä täyden toiminnan merkeissä.

Kustansimme jäsenillemme vierailupäivän esittelyineen Merikeskus Vellamoon.

KOULU 

Leirikoululaiset ja taidemyyntinäyttelyt sekä retkeilijät vuorottelivat koululla nauttien remontoiduista tiloista.

 


ARKISTO

| LUE Vuoden 2008 toimintakertomus |
| LUE Vuoden 2007 toimintakertomus |
| LUE Vuoden 2006 toimintakertomus |